פרופ' מיכאל בירנהק


פרופ' מיכאל בירנהק

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. בין מייסדה של עמותת "פרטיות ישראל"