עו"ד נעמה גורני לר


עו"ד נעמה גורני לר
המחלקה המשפטית, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים