עו"ד נעמה גורני לר


המחלקה המשפטית, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים